Voor de veiling van 2019 hebben we gekozen voor 3 lokale goede doelen die een concrete invulling kunnen geven met het geld dat wordt opgehaald.

Dit jaar is gekozen voor:

Barry Rademaker zette in 2010 samen met een kinderarts, een diabetesverpleegkundige en de opa van zijn zieke zoon Mik, de stichting Kinderdiabetes op. Barry en zijn vrouw Martine hadden dat jaar te horen gekregen dat hun tweejarige zoontje diabetes type 1 heeft. Dit is een auto-immuunziekte. “Op medisch gebied werden we goed ondersteund vertelt hij, maar op sociaal-emotioneel gebied misten we contact met andere ouders, om tips en ervaringen mee uit te wisselen”, vertelt Martine. “En de mogelijkheid om andere kinderen met diabetes type 1 te ontmoeten. Vanuit die behoefte is de stichting geboren.”

Binnen acht jaar is de stichting hard gegroeid in heel Nederland. Ze richt zich op het organiseren van activiteiten voor kinderen, zomerkampen en familiedagen. Daarnaast verzorgen ze educatie. “De vingerprikken, het insuline spuiten en het uitrekenen van het aantal koolhydraten in het eten zijn de ongemakken. De werkelijke belasting van de ziekte op het dagelijks leven is enorm. Kind en ouder zijn eigenlijk 24 uur per dag met diabetes bezig, ook vaak ’s nachts.”

Met de opbrengst van de veiling ondersteunen we het jaarlijkse kinderkamp in Burg-Haamstede. Dit kampt betekent zowel voor de ouders als de kinderen heel veel.  Zo krijgen ze

  • 5 dagen met andere kinderen die ook diabetes hebben
  • even los van ouders
  • Voor ouders rust en ’s nachts slapen
  • gespecialiseerde begeleiding en medische staf
  • door sponsoring houden ze de kosten laag

C&FS zet zich in voor (oud-) militairen (‘operators’) en hun gezinnen binnen het spectrum van de zgn. Special Forces. Deze operators hebben zich ingezet voor een veiligere wereld en dus ook een veiliger Nederland. Zij hebben hun eigen leven in de waagschaal gelegd om bij te dragen aan de bestrijding van o.a. terreur. De operators zijn bijzonder vaak van huis en worden tijdens missies soms geconfronteerd met extreme situaties. Sommigen raakten ernstig gewond of hebben een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontwikkeld; een enkeling heeft ten gevolge van een operationele inzet zelfs het leven moeten laten. Het werk kent een uitzonderlijk hoge werkdruk en levert ontegenzeggelijk spanningen op die ook belanden in de huiskamer. Vanzelfsprekend heeft dit niet alleen een enorme impact op het individu en zijn team, maar helaas ook op diens gezin en omgeving.

Hoewel verzekeraars en formele instanties bij deze incidenten op een moment inspringen met uitkeringen, gebeurt dit vaak pas na langdurige onderzoeken naar aansprakelijkheid. Veel van het leed is dan verergerd, vaak met secundaire effecten die het gezin rechtstreeks raken. Het bestaande systeem heeft hier schijnbaar onvoldoende oog voor. Helaas zijn er teveel gevallen geweest die ons het inzicht hebben gegeven dat het vermogen om snel te handelen is wat er in het systeem ontbreekt. Dit is het gat waar C&FS inspringt. De stichting spant zich in om snel passende hulp te bieden, zodat het leed niet verergerd en het gezin en de operator zo snel en goed als mogelijk de draad weer op kunnen pakken.

Aan de rand van het pittoreske centrum van de stad Veere staat een kolossaal

en uniek gebouw; de Grote Kerk. De kerktoren van de Grote Kerk Veere heeft alles ‘gezien’ wat in de afgelopen 500 jaar is gebeurd. Op deze plek kunnen vanaf augustus 2019 de unieke en spannende verhalen van Veere gezien en beleefd worden. Alles in de tijd heeft de kerk gezien; de roemrijke geschiedenis van Veere met alle internationale handel, de oorlogen met de Fransen waarbij de grote kerk hospitaal was voor het leger van Napoleon dat ten prooi viel aan de Zeeuwse koortsen, de inundatie van Walcheren en de realisatie van de deltawerken. Maak een indrukwekkende reis van 500 jaar door de tijd en wordt meegenomen in het verhaal dat wordt verteld door verschillende personages. Projectie, licht en effecten als wind, temperatuur en nevel maken jouw ervaring ongeëvenaard.

 

Het doel van de toren is om bezoekers, door middel van een interactieve en laagdrempelige beleving, op een ongedwongen en aansprekende manier bewust te maken van de roerige historie van de Grote Kerk en omvangrijke geschiedenis van de stad Veere en de omgeving. De opening van de Grote Kerk Veere, als nieuw cultuurpodium betekent ook een verrassende programmering met uiteenlopende disciplines die een symbiose aangaan. Muziek, theater, dans, literatuur, film, fotografie en beeldende kunst verbeelden de verhalen van de plek.