De volgende goede doelen zijn succesvol gesteund door de JCI Veiling 2017:

Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of handicap, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die hulp bieden. Het team van Manteling helpt dit te realiseren.

http://www.mantelingwalcheren.nl

Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving.

http://www.stichtingjarigejob.nl

Voedselbank Walcheren wil een bijdrage leveren aan de vermin-dering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren.

http://www.voedselbankwalcheren.nl